diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Հաշվապահական հաշվառում

Կանոնադրական կապիտալի աուդիտի հիմնախնդիրները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Կանոնադրական կապիտալի աուդիտի նպատակը և մեթոդները
2.Կանոնադրական կապիտալի տարրերի ձևավորման ճշտության փաստաթղթավորման աուդիտը
3. Կան...

Էջ 25 Գին 3.500 Դիտել

Ֆիրմայի ծախսերի ֆունկցիայի ստացումը, ծախսերի կորերը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հատվածում

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ֆիրմայի ծախսերի ֆունկցիայի ստացումը
2. Ծախսերի կորերը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հատվածներում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության...

Էջ 13 Գին 1.800 Դիտել

Փոխառու կապիտալի կառավարումը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Փոխառու կապիտալի կազմը
2. Ֆինանսական լծակի արդյունավետություն, ֆինանսական լծակի արդյունավետության ուս և ֆինանսական լծակի դիֆերենցիալ
...

Էջ 12 Գին 1.800 Դիտել

Տնտեսական շահույթ

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Շահույթի էությունը և տնտեսական բովանդակությունը
2. Տնտեսական շահույթը որպես գործոնային եկամուտ
3. Տնտեսական շահույթի աղբյուրները և գործառույ...

Էջ 20 Գին 3.000 Դիտել

Կառավարչական հաշվառման հաշիվներ

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Կառավարչական հաշվառման հաշիվների դասակարգումը և ծախսումների կուտակման և դուրս գրման կարգը
2. Արտադրական ծախսումները հաշվառող հաշիվների բնու...

Էջ 16 Գին 2.400 Դիտել

Դրամական հոսքերի գնահատման մեթոդները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Դրամական հոսքերի գնահատման մեթոդները
2. Առևտրային բանկերի դրամական հոսքերի վերլուծությունը և գնահատումը (Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի օրինակով...

Էջ 20 Գին 3.000 Դիտել