diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ներդրումներ

Ներդրումային միջավայրի բարելավման խնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ներդրումային միջավայրի ձևավորման տեսամեթոդական հիմքերը
1.1 Ներդրումային քաղաքականության և ներդրումային միջավայրի էությունը
1.2...

Էջ 54 Գին 25000 Դիտել

Ներդրումային փաթեթը և դրա կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրային բանկերում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ներդրումային փաթեթների ձեվավորման և կառավարման էությունը առևտրային բանկերում
1.1 Ներդրումային փաթեթների ձևավորման և կառավարման գործըն...

Էջ 70 Գին 33000 Դիտել

ՀՀ ներդրումային ընկերությունների շահութաբերության և ռիսկի գնահատման հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ներդրումային ընկերությունների էությունն ու գործունեության առանձնահատկությունները 6
1.1. Ներդրումային ընկերությունների տնտեսական դերը
1...

Էջ 60 Գին 25000 Դիտել

Ներդրումային Նախագծի բիզնես պլանավորման առանձնահատկությունները Կարաս գինիների գործարանի օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Նեդրումային նախագծի բիզնես պլանի տեսա-մեթոդական հիմքերը
1.1 Ներդրումային նախագծի բիզնես պլանի հասկացությունն ու նշանակությունը
1.2 Ներ...

Էջ 76 Գին 33000 Դիտել

Ներդրումային քաղաքականության առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Առևտրային բանկերում ներդրումային քաղաքականության իրականացման տեսական հիմքերը
1.1. Ներդրումային քաղաքականության էությունը և դրա դերը բանկային ...

Էջ 60 Գին 27000 Դիտել

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ-տնտեսական աճ փոխազդեցության դրսևորումները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների դերը տնտեսոթւյան զարգացման համատեքստում
1.1. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները՝ որպես ձեռնարկատիրական կ...

Էջ 68 Գին 27500 Դիտել

Ձեռնարկության ներդրումային գործունեության խթանման հիմնահարցերը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ձեռնարկության ներդրումային գործունեության կազմակերպման տեսական մեթոդաբանական հիմնահարցերը
1.1 Ձեռնարկությունում ներդրումների տնտեսագի...

Էջ 59 Գին 23600 Դիտել