diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ագրարային տնտեսություն

Ագրոարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկությունների արտադրանքի մրցունակության բարձրացման ուղիները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.
Մրցունակության հասկացության տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Մրցունակության տնտեսագիտական էությունը և դրա վրա ազդող գործոնները
1.2...

Էջ 64 Գին 24000 Դիտել