diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Հոգեբանություն

Սուիցիդալ մտապատկերների ձևավորման հոգեբանական մեխանիզմները

Բովանդակություն
1. Ձևակերպել աշխատանքի հիպոթեզը, նպատակը, խնդիրները
2. Կատարել թեմայի վերաբերյալ մասնագիտական գրականության վերլուծություն
3. Որոշել հետազոտության նպատակը, խնդիրներ...

Էջ 61 Գին 25000 Դիտել

Առաջին և երկրորդ հղիության հոգեբանական առանձնահատկությունները և հղիների հետ տարվող հոգեբանա-կանխարգելիչ աշխատանքների կարևորությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հղիության ընդհանուր հոգեբանությունը, առաջին և երկրորդ հղիության հոգեբանական նկարագիրը
1.1 Հղի կանանց հոգեբանական առանձնահատկություննե...

Էջ 93 Գին 46.500 Դիտել