diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Քաղաքագիտություն

Բովանդակություն

1. Սոցիալիստական քաղաքական ուսմունքների բնորոշ գծերը
2. Իշխանության լեգիտիմացման և ապալեգիտիմացման հիմնախնդիրը
3. Ազգային քաղաքականություն
Օգտագործված գրականության ցանկ
Էջ 15 Գին 2.000 Դիտել

Քաղաքացիական կերպար

Բ Ո Վ ԱՆ Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
< Քո քաղաքացիական կերպարը > ծրագրի էությունը, խնդիրները, նպատակները և դրա իրացումը հասարակության շրջանում
Եզրակացություն
Օգտ...

Էջ 13 Գին 1.850 Դիտել

ԱՄՆ-ն ամերիկյան երազանքի և դեմոկրատիայի երկիր: Մարդու իրավունքների հռչակագիրը

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. ԱՄՆ-ն ամերիկյան երազանքի և դեմոկրատիայի երկիր
2. Մարդու իրավունքների հռչակագիրը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրական...

Էջ 8 Գին 1.600 Դիտել

Քաղաքականությունը որպես հասարակական կյանքի ոլորտ և գիտություն

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Քաղաքականությունը որպես հասարակական երևույթ
2. Քաղաքականության տարբեր հայեցակարգերն ու մեկնաբանությունները
3. Քաղաքականությունը և տնտեսությո...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել