diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Բնագիտական գիտություններ այլ

Հայաստանի անապատային և կիսաանապատային էկոհամակարգերի կենսաբազմազանության պահպանության և կայուն օգտագործման գիտակրթական հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.Հայաստանի անապատային էկոհամակարգերի կառուցվածքա-ֆունկցիոնալ բնութագիրը և կայուն օգտագործման հիմնախնդիրները
1.1.Հայաստանի անապատային էկոհամակար...

Էջ 55 Գին 24000 Դիտել

Թվաբանական գործողությունների դերը թվային բազմությունների ընդլայնման գործում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Թվաբանական գործողություններ. Գումարումը հանումը, բազմապատկումը և բաժանումը, որպես թվաբանական հիմնական գործողություններ
1.1 Թվաբանությ...

Էջ 48 Գին 20000 Դիտել

Խիստ տիպիզացված ֆունկցիոնալ ծրագրերի իրականացման մասին

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Օգտագործված սահմանումներ և արդյունքներ: թեորեմ անհակասելիության մասին
1.1 Օգտագործված սահմանումներ և արդյունքներ: Իրական -ռեդուկցիայի...

Էջ 36 Գին 12000 Դիտել