diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Տնտեսական գործունեության վերլուծություն

Անասնաբուծական ճյուղի ֆինանսական արդյունքների վերլուծություն

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1. Տնտեսության տեղադրությունը
1.2. Հողօգտագործումը
1.3....

Էջ 28 Գին 4.200 Դիտել

Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելիության վերլուծությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Կրեդիտորական պարտքերի տնտեսական բովանդակությունը
2. Կրեդիտորական պարտքերի կազմի և կառուցվածքի վերլուծությունը
3. Կրեդիտորական պարտքերի ինտեն...

Էջ 15 Գին 2.500 Դիտել