diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Կենսաբանական գիտություններ այլ

Մեթիլենային կապույտի փոխազդեցության առանձնհատկությունները շիճուկային ալբումինի և ԴՆԹ-ի հետ

Բովանդակություն

Գլուխ.1. Մեթիլենային կապույտի փոխազդեցության առանձնհատկությունները շիճուկային ալբումինի և ԴՆԹ-ի հետ
1.1 ԴՆԹ կառուցվածքը և կոնֆորմացիան
1.2 ԴՆԹ-ի փոխազդեցու...

Էջ 15 Գին 7000 Դիտել

Ընտրությունը սպորտում. Թիավարում

Բովանդակություն

1. Ընտրության դերն ու նշանակությունը ժամանակակից սպորտում
2. Կանխատեսումը և ընդունակությունների հաշվառումը սպորտային ընտրության գործընթացում
3. Սպորտային ը...

Էջ 24 Գին 10000 Դիտել

Իսլամական աշխարհի լիգան. կառուցվածքը, գործունեությունը, նպատակները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ առաջին
Իսլամական աշխարհի լիգայի ստեղծման նախադրյալները, կառուցվածքը, նպատակները
Գլուխ երկրորդ

Իսլամական աշխարհի լի...

Էջ 55 Գին 22000 Դիտել

Իրանը և Պաղեստինյան խնդիրը

Բովանդակություն
Ներածություն

1. Իզրայելի պետության ստեղծումը
2.Պաղեստինայն խնդրի առաջացումը և նրա հիմնական ասպեկտները
3. Պաղեստինայն խնդրի տրանս‎ֆորմացիան
4....

Էջ 38 Գին 13000 Դիտել