diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Տնտեսագիտություն այլ

ՀՀ ներգնա զբոսաշրջության ոլորտի մրցակցային վերլուծություն

ովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ճյուղային և մրցակցային վերլուծության մեթոդները
1.1 Ճյուղի արտաքին մակրոմիջավայրի բնութագրումը
1.2 Ճյուղի գլխավոր տնտեսական բնութագրիչնե...

Էջ 75 Գին 34000 Դիտել

ՄԱԿ-ի դերը փոփոխվող աշխարհում

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ I ՄԱԿ-ի միջազգային դերակատարությունը համընդհանուր և տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման բնագավառում

Գլուխ II Զարգացմ...

Էջ 77 Գին 33000 Դիտել

Գերմանիայի արտաքին քաղաքականությունը 1933-1939թթ.

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Գերմանիայի միջազգային դրությունը ֆաշիստական վարչակարգի հաստատումից հետո

Գլուխ 2. Խորհրդա-գերմանական հարաբերությունները Գերման...

Էջ 87 Գին 38000 Դիտել

Գերմանո-Ռուսական հարաբերությունները 1991-2008թթ.

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I Գերմանիան և Ռուսաստանը “Երկաթե վարագույրի” անկումից հետ. երկու երկրների տնտեսական և քաղաքական վերափոխումները, դիվանագիտական կապերի հաստատումը...

Էջ 78 Գին 34000 Դիտել

ԱՊՀ կազմավորումը և արդի գործունեությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I Նովոոգարևյան գործընթացը և ԽՍՀՄ-ի փլուզումը
1.1 Նովոոգարևյան գործընթացը և նրա հետևանքները
1.2 ԽՍՀՄ-ի փլուզումը և միջազգային հարա...

Էջ 76 Գին 33000 Դիտել

Ազգային ինովացիոն համակարգը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Ինովացիա, ինովացիոն համակարգի էությունը
1.1.Ինովացիայի էությունը և տեսակները
1.2.Ինովացիոն համակարգի էությունը
1.3.Ինովա...

Էջ 85 Գին 38000 Դիտել