diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անվճար աշխատանքներ Ռեֆերատ Հոգեբանություն

Հոգեկան բարձրագույն գործընթացների դերը չտեսնող և թույլ տեսնող երեխաներ

Բովանդակություն

Ներածություն
Հոգեկան բարձրագույն գործընթացների դերը չտեսնող և թույլ տեսնող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացման ժամանակ
Եզրակացություն
Օգտագոր...

Էջ - Գին - Դիտել

Աֆեկտիվ ոլորտի ուսումնասիրությունները, անձի զարգացման կառավարման, կամքի և մարդկային վարքի հիմնախնդիրը

Աֆեկտները հույզերի այն հատուկ տեսակներն են, որոնց բնորոշ են հետևյալ հիմնական գծերը. դրանք ուժեղ հույզեր են, սկսվում են հանկարծակի, լիովին ընդգրկում են մարդուն և բուռն ընթացք ունեն: Աֆեկտները նաև կարճա...

Էջ - Գին - Դիտել

Հիպոկրատ-Գալենի խառնվածքի տեսությունը և ժամանակակից պատկերացումները խառնվածքի տիպերի մասին

Խառնվածքը շատ թե քիչ կայուն տիպոլոգիական հատկանիշների ամբողջություն է, որը բնութագրում է անհատի հոգեկան գործընթացների և վարքի դինամիկ առանձնահատկությունները, դրանց ուժը, առաջացման, ընթացքի և դադարի ա...

Էջ - Գին - Դիտել

Բ. Մասլոուի պահանջմունքների բուրգը

Աբրահամ Մասլոուն հայտնի է պահանջմունքների բուրգի տեսության ստեղծմամբ, ով ընդգծել է, որ մարդկային բնույթը մոտիվացված է չբավարարվող պահանջմունքներով և որ որոշ ցածր պահանջմունքներ առավել արագ պետք է բա...

Էջ - Գին - Դիտել

Ա. Կարլ Ռոջերսի հումանիստական տեսությունը և հոգեբանությունը

Հումանիստական տեսությունը ծնունդ է առել Ամերիկայում՝ 1960-ական թվականներին: Այն նաև անվանում են հոգեբանության երրորդ ուժ, քանի որ այն ի զորու էր փոխարինելու ոլորտի երկու տեսություններին՝ բիհևորիզմ...

Էջ - Գին - Դիտել

Մտածողություն

Իր ծննդյան առաջին իսկ պահից մարդը հանդիպում է բազմաթիվ նոր երևույթների, որոնք այս կամ այն կերպ խոչընդոտում են իր պահանջմունքների բավարարմանը: Կյանքի փորձը ոչ միշտ է օգնում մարդուն դուրս գալ նմանատիպ ի...

Էջ - Գին - Դիտել

Մտածողություն

Իր ծննդյան առաջին իսկ պահից մարդը հանդիպում է բազմաթիվ նոր երևույթների, որոնք այս կամ այն կերպ խոչընդոտում են իր պահանջմունքների բավարարմանը: Կյանքի փորձը ոչ միշտ է օգնում մարդուն դուրս գալ նմանատիպ ի...

Էջ Գին - Դիտել

Հիշողություն

Հիշողությունը կենտրոնական նյարդային համակարգի գործառույթներից է, երբ արտաքին աշխարհից ու ներքին միջավայրից ընկալված երևույթները, տպավորությունները պահպանվում են նյարդային բջիջների կառուցվածքներում և ա...

Էջ - Գին - Դիտել

Սուիցիդի մոտիվացիա

Սուիցիդալ նպատակի առաջացումը և մոտիվացիան, որն ինչպես գիտենք, ունի մղիչ ուժ, պայմանավորված է դեզադապտացված մարդկանց կոնֆլիկտածին իրադրությամբ, այսինքն անձի համար ակտուալ պահանջմունքի բավարարման անհնար...

Էջ 16 Գին 5000 Դիտել