diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Սոցիոլոգիա

ՀՀ-ում ազգությամբ ոչ հայ տեղահանված անձանց սոցիալական ինտեգրմանն ուղղված ծրագրերի բարելավման ուղիները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1․ Ազգությամբ ոչ հայ տեղահանված անձանց սոցիալական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
1․1 «Տեղահանված անձ» հասկացությունը և մեկնաբանումը
1․2 Հա...

Էջ 45 Գին 20000 Դիտել

Սոցիալական լարվածությունը որպես սոցիոլոգիական ուսումնասիրության առարկա

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Սոցիալական լարվածությունը որպես սոցիոլոգիական ուսումնասիրության առարկա
1.1․ Սոցիալական լարվածության սոցիոլոգիական մեկնաբանությունը
1.2 Սոցիալական լարվածու...

Էջ 32 Գին 13000 Դիտել