diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Տնտեսական գործունեության վերլուծություն

Գնոմոն ԲԲԸ-ի շահույթի և շահութաբերության գործոնային վերլուծություն

2012թ-ի համեմատ 2013թ-ին համախառն շահույթը աճել է 21,210 հազար դրամով կամ 10.69 տոկոսային կետով: 2014թ-ին 2013թ-ի համեմատությամբ համախառն շահույթը աճել է 88,326 հազար դրամով կամ 30.8 տոկոսային կետով: ...

Էջ 10 Գին 2.000 Դիտել