diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Քրեագիտություն

Դեպքի վայրի զննություն տակտիկան

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Դեպքի վայրի զննության տակտիկան
1.1. Դեպքի վայրի զննությունը
1.2. Դեպքի վայրի զննության տակտիկան, հնարքները և դրանց կիրառման կա...

Էջ 35 Գին 14000 Դիտել