diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Միկրոտնտեսագիտություն

Ներքին առևտրի զարգացման ուղղությունները, հիմնախնդիրները և տնտեսական գործունեության վերծուծությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ներքին առևտուրը և դրա զարգացման ուղղությունները
1.1 Ներքին առևտրի էությունը և ենթակառուցվածքը
1.2 Ներքին առևտրի սուբյեկտների գ...

Էջ 73 Գին 30000 Դիտել

Փոքր բիզնեսի զարգացման հեռանկարները, բարելավման ուղիները բեռնատար ավտոտրանսպորտում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1 Փոքր բիզնեսի էությունը, նշանակությունը և դրա զարգացման հեռանկարները
1.1 Փոքր բիզնես էությունը և զարգացման միտումները
1.2 Փոքր բ...

Էջ 73 Գին 31000 Դիտել