diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հոգեբանություն

Դեռահասի պատկերացումները լիարժեք և ոչ լիարժեք ընտանիքի մասին

Բովանդակություն

Գլուխ 1. Լիարժեք և ոչ լիարժեք ընտանիքներ
1.1 Ընտանիքի բնութագիր, կառուցվածք, գործառույթներ
1.2 Ընտանիքների տեսակներ։ Լիարժեք և ոչ լիարժեք ընտանիքների առանձ...

Էջ 41 Գին 18000 Դիտել

Հեռուստատեսային գովազդի ազդեցության հոգեբանական մեթոդները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ինչ է գովազդը, գովազդի ստեղծման և զարգազման պատմությունը
Գլուխ 2. Գովազդի հիմնական մեթոդները
Հոգեբանական մեթոդների կիրառումը՝ որպես գո...

Էջ 30 Գին 10000 Դիտել

Երեխայի հարմարման սոցիալ-հոգեբանական դժվարությունները նախադպրոցական հաստատություններում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Նախադպրոցական տարիքի երեխայի անձի վրա սոցիալ-հոգեբանական հարմարման ունեցած ազդեցության ընդհանուր և հիմնական առանձնահատկությունները
1.1 Նախադպ...

Էջ 46 Գին 19000 Դիտել

Դեռահասի բնավորության շեշտվածության ուսումնասիրությունը ոչ լիարժեք ընտանիքում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Դեռահասի բնավորության շեշտվածության ուսումնասիրումը ոչ լիարժեք ընտանիքում
1.1Ագրեսիվ վարքը դեռահասության շրջանում
1.2Ընտանիքի ...

Էջ 42 Գին 18000 Դիտել

Տագնապային երևույթների առանձնահատկությունները դեպրեսիվ այցելուների մոտ

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Տագնապային երևույթների առանձնահատկությունները դեպրեսիվ այցելուների մոտ
1.1. Դեպրեսիայի տեսական մոտեցումը
1.2. Տագնապի և տագնապայնությա...

Էջ 40 Գին 16000 Դիտել

Личностно-психологические особенности

Բովանդակություն
Введение

Глава 1 Теоретические подходы к изучению профессионального и личностного самоопределения в старшем школьном возрасте
1.1 Представления старшекласс...

Էջ 49 Գին 25000 Դիտել

Սպաների մասնագիտական զարգացումը հոգեբանության մեջ

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Սպաների մասնագիտական զարգացման հիմնախնդիրը հոգեբանության մեջ
1.1 Սպաների մասնագիտական զարգացման տեսական հիմքերը
1.2 Սպաների մա...

Էջ 67 Գին 25000 Դիտել

Անձնավորության Հարմարման Առանձնահատկությունները Սոցիալական Տարբեր Միջավայրերում /Զինվորների և ուսանողների հետ կատարվող ուսումնասիրությունների հիման վրա/

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ առաջին
Հոգեբանական հարմարում:
Պատմահոգեբանական վերլուծություն
1.1 Վարքագիտության և փոխներգործության (ինտերակցիոնիզմ) ուղու...

Էջ 52 Գին 20000 Դիտել

Մասնագիտական կողմորոշման սոցիալ-հոգեբանական խնդիրները ավագ դպրոցական տարիքում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I. Պատանեկության շրջանի հոգեբանական առանձնահատկությունները
1.1 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստանալու դրդապատճառները
1.2 Մա...

Էջ 50 Գին 19000 Դիտել

Կակազությամբ տառապող երեխաների կլինիկական և հոգեբանական բնութագիրը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I. Կակազություն
1. Կակազություն: Պատմական տեղեկություններ կակազության մասին, ուսումնասիրության առարկան, սահմանումը
2. Կակազության...

Էջ 47 Գին 19000 Դիտել