diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսական գործունեության վերլուծություն

Առևտրային կազմակերպությունների գործառարական գործունեության գույքային հիմքը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.Առևտրային կազմակերպության՝ որպես իրավաբանական անձի սեփականության իրավունքը
1.1.Առևտրային կազմակերպությունը որպես գործարարական հարաբերություննե...

Էջ 68 Գին 30000 Դիտել

Արտադրանքի տեսական կառուցվածքի բարելավման խնդիրները խոշոր բիզնեսում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Արտադրանքի տեսականու և կառուցվածքի վերլուծության տեսական դրույթները
1.1 Արտադրանքի անվանացանկի և տեսականու և կառուցվածքի էությունը և բնութագր...

Էջ 64 Գին 30000 Դիտել

Պաշարների վերլուծության և աուդիտի հիմնախնդիրները

Բովանդակություն

Գլուխ 2. Պաշարների ապահովվածության և օգտագործման արդյունավետության վերլուծումը «Սեքընդ Ֆայբեր» ՍՊԸ-ի օրինակով
2.1. Պաշարների ապահովվածության վերլուծությունը «Սեքը...

Էջ 38 Գին 17000 Դիտել

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության իրացվելիության վերլուծություն

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆինանսական ցուցանիշներ և հորիզոնական և ուղղահայաց վերլուծություն
1.1 Ֆինանսական ցուցանիշների ձևավորման համակարգը և դրանց օգտագործումը ֆինանսա...

Էջ 40 Գին 17000 Դիտել

Պարտավորությունների վերլուծությունը

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Գլուխ 1. Պարտավորությունների տնտեսագիտական բովանդակությունը
1.1 Պարտավորությունների էությունը և վերլուծության նշանակությունը
1.2. Պարտ...

Էջ 65 Գին 23000 Դիտել

Դրամական հոսքերի վերլուծություն

Բովանդակություն
Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. Դրամական միջոցների տնտեսագիտական բովանդակությունը
1.1 Դրամական միջոցների էությունը և հաշվառման ու վերլուծության նշանակությունը
1.2 Դր...

Էջ 60 Գին 30000 Դիտել

Իրացման ծախսերի վերլուծությունը «Արարատցեմենտ» ՓԲԸ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Իրացման ծախսերի տնտեսագիտական բովանդակությունը
1.1 Իրացման ծախսերի էությունը և նշանակությունը
1.2 Իրացման ծախսերի վերլուծության խնդիրն...

Էջ 65 Գին 28000 Դիտել

Սեփական կապիտալի վերլուծությունը ըստ հիմնական բաղադրիչների

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Սեփական կապիտալի տնտեսագիտական բովանդակությունը և դրա բաղադրիչների վերլուծության և հաշվառման նշանակությունը
1.1. Սեփական կապիտալի բաղադրիչներ...

Էջ 62 Գին 28000 Դիտել

Կազմակերպության դրամական հոսքերի կառավարումը «Բեկոն Պրոդուկտ» ՍՊԸ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Կազմակերպության դրամական հոսքերի կառավարման տեսական հիմքերը
1.1 Դրամական հոսքերի սահմանումը, էությունը և նշանակությունը
1.2 Դրամական հ...

Էջ 67 Գին 25000 Դիտել

Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերլուծությունը «Արարատբանկ» ԲԲԸ-ի օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ոչ ընթացիկ ակտիվների էությունը, վերլուծության նշանակությունը և տեղեկատվական աղբյուրները
1.1 Ոչ ընթացիկ ակտիվների էությունը, դասակարգումը և հա...

Էջ 67 Գին 28000 Դիտել
1234