diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսական գործունեության վերլուծություն

Ակտիվների վերլուծությունը և հաշվառումը հանրային ոլորտում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ակտիվների տնտեսական բովանդակությունը
1.1 Ակտիվների էությունը, դերն ու նշանակությունը
1.2 Ակտիվների հաշվառման և վերլուծության խ...

Էջ 63 Գին 29000 Դիտել

Անձնակազմի շարժը բնութագրող գործակիցների վերլուծություն

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Աշխատանքային ցուցանիշների վերլուծության տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Աշխատանքային ցուցանիշների վերլուծության նշանակությունը
1...

Էջ 49 Գին 23000 Դիտել

Դեբիտորական պարտքերի կազմի և կառուցվածքի վերլուծություն

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Դեբիտորական պարտքերի տնտեսագիտական բովանդակությունը
1.1 Դեբիտորական պարտքերի էությունը և նշանակությունը
1.2 Դեբիտորական պարտքե...

Էջ 54 Գին 25000 Դիտել

Դրամական միջոցների օգտագործման արդյունավետության վերլուծությունը «Շահնազարյան» գինու-կոնյակի տուն ՍՊԸ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. «Շահնազարյան» գինու-կոնյակի տուն ՍՊԸ-ի գործունեության բնութագիրը և ֆինանսական արդյունքները
1.1«Շահնազարյան» գինու-կոնյակի տուն ՍՊԸ-ի ...

Էջ 35 Գին 15000 Դիտել

Ընթացիկ ակտիվների կազմավորումը և օգտագործման արդյունավետության գնահատումը Երևանի ԱՐ Դելիկատես ՍՊԸ_ ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. «ԱՐ ԴԵԼԻԿԱՏԵՍ» ՍՊԸ-ի կազմակերպատնտեսական բնութագիրը և ֆինանսական արդյունքները
1.1. «ԱՐ ԴԵԼԻԿԱՏԵՍ» ՍՊԸ-ի համառոտ բնութագիրը և գործունե...

Էջ 37 Գին 16000 Դիտել

Դրամական միջոցների հոսքերի վերլուծություն

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Դրամական միջոցների տնտեսական բովանդակությունը
1.1. Դրամական միջոցների էությունը, դերը և նշանակությունը
1.2. Դրամական մ...

Էջ 64 Գին 30000 Դիտել

Դրամական միջոցների հոսքերի վերլուծություն (Նատֆուդ ՓԲԸ-ի օրինակով)

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Դրամական միջոցների հոսքերի կազմի և կառուցվածքի վերլուծությունը «Նատֆուդ» ՓԲԸ-ում
1.1. Դրամական միջոցների կազմի և կառուցվածքի դինամիկա...

Էջ 54 Գին 27000 Դիտել

Առևտրային կազմակերպությունների գործառարական գործունեության գույքային հիմքը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.Առևտրային կազմակերպության՝ որպես իրավաբանական անձի սեփականության իրավունքը
1.1.Առևտրային կազմակերպությունը որպես գործարարական հարաբերություննե...

Էջ 68 Գին 30000 Դիտել

Արտադրանքի տեսական կառուցվածքի բարելավման խնդիրները խոշոր բիզնեսում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Արտադրանքի տեսականու և կառուցվածքի վերլուծության տեսական դրույթները
1.1 Արտադրանքի անվանացանկի և տեսականու և կառուցվածքի էությունը և բնութագր...

Էջ 64 Գին 30000 Դիտել

Պաշարների վերլուծության և աուդիտի հիմնախնդիրները

Բովանդակություն

Գլուխ 2. Պաշարների ապահովվածության և օգտագործման արդյունավետության վերլուծումը «Սեքընդ Ֆայբեր» ՍՊԸ-ի օրինակով
2.1. Պաշարների ապահովվածության վերլուծությունը «Սեքը...

Էջ 38 Գին 17000 Դիտել
12345