diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսական գործունեության վերլուծություն

Դրամական հոսքերի վերլուծություն

Բովանդակություն
Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. Դրամական միջոցների տնտեսագիտական բովանդակությունը
1.1 Դրամական միջոցների էությունը և հաշվառման ու վերլուծության նշանակությունը
1.2 Դր...

Էջ 60 Գին 30000 Դիտել

Իրացման ծախսերի վերլուծությունը «Արարատցեմենտ» ՓԲԸ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Իրացման ծախսերի տնտեսագիտական բովանդակությունը
1.1 Իրացման ծախսերի էությունը և նշանակությունը
1.2 Իրացման ծախսերի վերլուծության խնդիրն...

Էջ 65 Գին 28000 Դիտել

Սեփական կապիտալի վերլուծությունը ըստ հիմնական բաղադրիչների

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Սեփական կապիտալի տնտեսագիտական բովանդակությունը և դրա բաղադրիչների վերլուծության և հաշվառման նշանակությունը
1.1. Սեփական կապիտալի բաղադրիչներ...

Էջ 62 Գին 28000 Դիտել

Կազմակերպության դրամական հոսքերի կառավարումը «Բեկոն Պրոդուկտ» ՍՊԸ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Կազմակերպության դրամական հոսքերի կառավարման տեսական հիմքերը
1.1 Դրամական հոսքերի սահմանումը, էությունը և նշանակությունը
1.2 Դրամական հ...

Էջ 67 Գին 25000 Դիտել

Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերլուծությունը «Արարատբանկ» ԲԲԸ-ի օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ոչ ընթացիկ ակտիվների էությունը, վերլուծության նշանակությունը և տեղեկատվական աղբյուրները
1.1 Ոչ ընթացիկ ակտիվների էությունը, դասակարգումը և հա...

Էջ 67 Գին 28000 Դիտել

Առևտրային կազմակերպության շահույթի ձևավորման և օգտագործման մեխանիզմները(Կոկո Կոլա ընկերության օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Շահույթի տնտեսական բովանդակությունը և նշանակությունը
1.1 Շահույթի տնտեսական բովանդակությունը և գործառույթները
1.2 Շահույթի տեսակները Էջ 63 Գին 28000 Դիտել

Ընկերության ապրանքային ռազմավարության ձևավորման տեսական հիմունքները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ընկերության ապրանքային ռազմավարության ձևավորման տեսական հիմունքները
1.1 Ընկերության ապրանքային ռազմավարության էությունը և նպատակները<...

Էջ 69 Գին 29000 Դիտել

Հանրային սննդի կազմակերպության ապրանքաշրջանառության վերլուծությունը և կանխատեսումը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.
Հանրային սնունդը որպես տնտեսության ինքնուրույն ճյուղ
1.1.Հանրային սննդի էությունը և սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը
1.2...

Էջ 69 Գին 32000 Դիտել

Առևտրային կազմակերպության տնտեսական կապերի կազմակերպման արդյունավետության բարձրացման ուղիները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Առևտրի և արտադրության տնտեսական կապերի հաստատման հիմնական միջոցները
1.1 Օֆերտան, հարցումը և կոմերցիոն նամակը՝ որպես առևտրի և արտադրության տնտ...

Էջ 67 Գին 29000 Դիտել

Առևտրային կազմակերպության գործարար ակտիվության գնահատումը և կառավարումը (Ալմաստ ԲԲԸ-ի օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Առևտրային կազմակերպության գործունեության և կառավարման տեսական մոտեցումները
1.1 Առևտրային կազմակերպության գործարար ակտիվության էությունը, խնդի...

Էջ 62 Գին 28000 Դիտել
123