diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ֆինանսական մենեջմենթ

Բյուջետային ելքերն ապահովող ծրագրերի «նպատակ-վերջնական արդյունք» կապի վերլուծությունը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Պետական բյուջեի էությունը և տնտեսագիտական բովանդակությունը
1.1 Պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի էությունը և տնտեսագիտական բովանդակությու...

Էջ 70 Գին 33000 Դիտել

Կազմակերպության ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորումը և արդյունավետ օգտագործման ուղիները

Բովանդակություն


Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման մոտեցումները շուկայական տնտեսության պայմաններում
1.1 Ֆինանսական ռեսուրսների էությունը և ձևավ...

Էջ 74 Գին 33000 Դիտել

Փոխառու կապիտալի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ իրական հատվածի կազմակերպություններում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Կազմակերպության կապիտալի կառավարման տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Կազմակերպության կապիտալի ձևավորման աղբյուրները, կազմն ու կառուցվածք...

Էջ 68 Գին 30000 Դիտել

Ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծմա ուղիները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ձեռնարկությունների ֆինանսները շուկայական տնտեսության պայմաններում
1.1 Ֆինանսների դերը և էությունը ձեռնարկություններում
1.2 Ձեռ...

Էջ 53 Գին 23000 Դիտել

Ֆինանսական հոսքերի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում Պռոշյանի գինու գործարան

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆինանսական հոսքերի կառավարման տեսական հիմքերը
1.1 Ֆինանսական հոսքերի էությունը և դասակարգման հիմքերը
1.2 Ֆինանսական հոսքերի կա...

Էջ 60 Գին 25000 Դիտել

Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆինանսական ռիսկերը և դրանց կառավարման մեթոդները միջազգային պրակտիկայում
1.1 Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման Ռուսաստանի փորձը
1.2 Ֆինանսա...

Էջ 52 Գին 23000 Դիտել

Անվճարունակության գործընթացի կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Անվճարունակության տնտեսական բովանդակությունը
«Անվճարունակություն» հասկացության էությունը և հիմնական պատճառները
1.2 Անվճարունակության ա...

Էջ 68 Գին 28000 Դիտել

Ֆինանսական ռիսկերը և դրանց կառավարման կառուցակարգերն ու գործիքակազմը ՀՀ ընկերություններում («Կիլիկա գարեջուր» ՓԲԸ-ում)

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Կազմակերպության ֆինանսական ռիսկերի կառավարման մեթոդական հիմքերը
1.1. Կազմակերպության ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման առանձնահատ...

Էջ 64 Գին 28000 Դիտել

Կազմակերպության ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները, մեթոդները և գործիքները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ֆինանսական վերլուծության և պլանվորման տեսամեթոդաբանական մոտեցումները
1.1 Ֆինանսական կառավարման նշանակությունը, սկզբունքները և խնդիրնե...

Էջ 66 Գին 30000 Դիտել