diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Կենսաբանական գիտություններ այլ

Գենետիկա (աշխատանքների ցանկ յուրաքանչյուրը 10 էջ ծավալով)

1. Գենետիկայի զարգացման պատմությունը:Ժառանգականություն և փոփոխականություն: Մենդելի օրենքները: Վերլուծող խաչասերում:
2. Ժառանգականության բջջաբանական և մոլեկուլային հիմունքները:
3. ԴՆԹ և...

Էջ 10 Գին 4000 Դիտել