diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Կոմերցիա

eBay

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. Ծրագրավորողներից ձեռնարկատերեր: Ձևավորման և զարգացման պատմություն
2. Կորպորացիաներ
3. Հետաքրքիր փաստեր
Եզրակացութ...

Էջ 13 Գին 2.000 Դիտել

Շուկայի ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Շուկայի ընդհանուր բնութագիրը
2. Շուկան բնութագրող քանակական ցուցանիշների
վերլուծությունը
3. Շուկայի մրցակցային ցուցանիշների վերլու...

Էջ 17 Գին 5100 Դիտել

Վարձակալման և ֆինանսական վարձակալման գործառնություններ

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Վարձակալման էությունը, տեսակները, ֆինանսական վարձակալություն կամ լիզինգ
2. Վարձակալության և լիզինգային գործառնությունների օբյեկտները և սուբյեկտներ...

Էջ 17 Գին 5100 Դիտել

Առևտրային բանակցությունների նախապատրաստում

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Առևտրային բանակցությունների նախապատրաստման գործընթացի բովանդակությունը
2. Առևտրային տարբեր բանակցությունների նախապատրաստման առանձնահատկությունները...

Էջ 13 Գին 3900 Դիտել

Բանակցությունների էությունը և խնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Բանակցությունները որպես կառավարչական գործունեության բաղկացուցիչ մաս
2. Գործարար հանդիպումների ծրագրավորումը
3. Բանակցային գործընթացի ընդհանո...

Էջ 17 Գին 5100 Դիտել