diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Բարձրագույն կրթություն

Գիտելիքի գնահատման և կառավարման մեթոդները

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1. Սովորողների գիտելիքների գնահատումը
2. Սովորողների ընթացիկ գնահատման նոր համակարգի առանձնահատկությունները
3. Գիտելիքի կառավարումը և տ...

Էջ 25 Գին 4.000 Դիտել

Մանկավարժական քոլեջի ուսանողների կրթության որակի կառավարում

Շուկայի արագ փոփոխվող պայմանները, նրա անհավասար հագեցվածությունը՝ որոշ մանագետների պակասը մյուսների մեծ քանակի դեպքում, գործատուների կողմից մասնագետների անկայուն պահանջը, շրջանավարտների բաշխման ու աշխ...

Էջ 20 Գին 4.000 Դիտել