diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ձեռնարկության տնտեսագիտություն

Պաշարների կառավարման համակարգը և դրա արդյունավետությունը Ջերմուկ Գրուպ ՓԲԸ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Պաշարների ձևավորման մեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Պաշարների էությունը, տեսակները և ֆունկցիաները
1.2 Նյութական պաշարների ձևավորման մոդելներ...

Էջ 75 Գին 30.000 Դիտել