diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Խոզաբուծություն

Տեխնոլոգիական համակարգերը խոզաբուծությունում.

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Տեխնոլոգիան կանխորոշելու պայմանները
2. Տեխնոլոգիաների տիպերը խոզաբուծությունում
3. Հոսքային տեխնոլոգիայի հիմնական սկզբունքները
տարբե...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել