diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Բանկային գործ

ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ռիսկերը և դրանց ազդեցությունը ապահովագրական ընկերությունների վրա
1. 1 Ռիսկի էությունը և դասակարգումը
1. 2 Ապահովագրական գործունեության...

Էջ 67 Գին 30000 Դիտել

ՀՀ բանկային համակարգի մասնակիցները և ՀՀ ԿԲ դերը դրանց կառավարման գործում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Բանկային համակարգի էությունը և մասնակիցները
1. 1 Բանկային գործունեության էությունը և բանկերի դերը տնտեսության մեջ
1.2 Բանկային գործուն...

Էջ 71 Գին 30000 Դիտել

Վարկային ռիսկերի կառավարման առկա հիմնախնդիրների լուծման մոտեցումները

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1. 1 Բանկային ռիսկերի էությունը
1. 2 Բանկային ռիսկերի դասակարգման մեթոդաբանությունը
1. 3 ...

Էջ 72 Գին 30000 Դիտել

Վարկային կազմակերպությունների իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Վարկային կազմակերպությունների իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները հհ-ում
1.1. Վարկային կազմակերպությունների գործունեության օրենսդրակա...

Էջ 65 Գին 28000 Դիտել

Վարկային փաթեթի ձևավորման և կառավարման խնդիրները ՀՀ առևտրային բանկում (Ակբա բանկի օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.Վարկի առանձնահատկություններն ու նշանակությունը, վարկային փաթեթի ձևավորումը
1.1 Վարկի էությունը, տեսակները և նշանակությունը
1.2. Վարկայի...

Էջ 70 Գին 30000 Դիտել

Արդշինինվեստ բանկի էությունը և գործունեության հիմնական ուղղությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1
1.1. Արդշինինվեստբանկի էությունը և գործունեության հիմնական ուղղությունները
1.2. Արդշինինվեստբանկի կողմից մատուցվող ծառայությունները և ս...

Էջ 60 Գին 24000 Դիտել

Առևտրային բանկերի արդյունավետության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Առևտրային բանկերի գործունեության արդյունավետությունը
1.1 Առևտրային բանկերի գործունեության օրենսդրաիրավական կարգավորման գործոնները ՀՀ-...

Էջ 56 Գին 22400 Դիտել

Բանկերի հուսալիության հիմնահարցերը ՀՀ բանկերի օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Բանկերի հուսալիության որոշումը և գնահատումը
1.1 Բանկերի հուսալիության վերլուծության մեթոդները
1.2 Բանկերի հուսալիության գնահատ...

Էջ 52 Գին 21000 Դիտել

Հիպոթեկային վարկեր

Բովանդակություն
Ներածություն

1. Հիփոթեկային վարկ
2. Թեմայի արդիականությունը
3. Հիպոթեկային վարկը օրինակով /ՀՀ-ում առաջարկվող մոդել/

Եզրակացություններ...

Էջ 52 Գին 21000 Դիտել

Բանկերի գործունեությունը արժեթղթերի շուկայում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Առևտրային բանկերի ներդրումային գործունեության տեսական մեթոդաբանական հիմքերը
1.1. Առևտրային բանկերի ներդրումային գործունեության ուղղութ...

Էջ 52 Գին 20000 Դիտել