diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Տարբեր արդյունաբերություններ այլ

Արտադրական ձեռնարկատիրությունը շինարարությունում

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները
2. Արտադրական ձեռնարկատիրությունը շինարարությունում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրակա...

Էջ 15 Գին 2.500 Դիտել