diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Ինֆորմատիկա ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ

Պղպջակային տեսակավորում

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Խնդրի դրված
2. Պղպջակային տեսակավորման նկարագրություն
3. Պղպջակային տեսակավորման բլոկսխեմայի ներկայացում
Եզրակացություն
...

Էջ 10 Գին 1.500 Դիտել

Ծրագրային ապահովման հուսալիությունը

Բովանդակություն
Ներածություն
Խնդիրների հիմնավորումը
Այս իրավիճակների պատճառները
Հուսալիության խնդրի հավանական մոտեցումը
Համակարգչային ծրագիրը որպես օբյեկտի ուսումնաս...

Էջ 12 Գին 2.000 Դիտել