diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Էկոլոգիա

Աղմուկի խնդիրները մեծ և միջին քաղաքներում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Աղմուկը և դրա ազդեցությունը օրգանիզմի վրա, շրջակա միջավայրի վրա աղմուկի բացասական հետևանքների կանխումը
1.1 Աղմուկի ընդհանուր բնութագիրը, աղմո...

Էջ 52 Գին 20000 Դիտել