diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Հոգեբանություն

Հիմնային տագնապի կոմպենսացման ռազմավարություն: Կ. Հորնի

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Կ. Հորնիի անձի սոցիալ-մշակույթայի տեսությունը
2.Անձի զարգացումը ըստ Հորնիի
3.Կնոջ հոգեբանություն
4.Հիմնային տագնապ. նևրոզների...

Էջ - Գին - Դիտել

Հոգեդրամա

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ –1
Դասական հոգեդրամայի տեսական և գործնական մոտեցումները
1.1Դասական հոգեդրամայի առաջացման պատմությունը և զարգացումը
...

Էջ - Գին - Դիտել

Հոգեթերապեվտիկ աշխատանքը դեզադապտատիվ դեռահասների հետ

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Դեռահասների հետ հոգեթերապևտիկ աշխատանքի սկզբունքները
2. Հոգեթերապիան դեռահասների փսիխոպատիաների դեպքում. Հոգեթերապևտիկ հիմնական մե...

Էջ - Գին - Դիտել

Մշակույթի առաջացման հոգեվերլուծական հայեցակարգը Զիգմունդ Ֆրոյդ

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Մշակույթի առաջացման կոնցեպցիան (մշակույթի «էվոլուցիան»)
2.«Մշակույթային արգելքներ»
3. Մշակույթային գործընթացը ժաման...

Էջ - Գին - Դիտել

Նևրոզներ, նևրոզների տեսակները և հոգեթերապիան

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Ինչ է նևրոզը
2. Նևրոզի կլինիկական-հոգեբուժական մեկնաբանությունը
3. Նևրոզի հոգեբանական մոտեցումները

Նևրոտիկ...

Էջ - Գին - Դիտել

Սթրեսի կառավարումը ուսումնական գործընթացում

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Սթրեսի հոգեֆիզիոլոգիան
2. Սթրեսակայունություն, սթրեսի կառավարում և քոփինգ մարտավարություններ
3. Մասնագիտական այրման համախտանիշ
...

Էջ 25 Գին 3.500 Դիտել