diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մարկետինգ

Կազմակերպության իրացման համակարգի վերլուծությունը և կատարելագործումը «Գոարտ Սթոուն» ՍՊԸ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Իրացման գործունեության վերաբերյալ գրականության ակնարկ
Գլուխ 2․ Իրացման գործընթացի կազմակերպման փորձը «Գոարտ Սթոուն» ՍՊԸ-ում
2․...

Էջ 30 Գին 13000 Դիտել

Գենդերային հիմնախնդիրները մարքեթինգում «ՍՏՐՈՆԳ ՋԻՄ» ՍՊԸ ընկերության օրինակով

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. «Գենդերային հավասարություն» և «գենդերային մարքեթինգ» հասկացությունների զարգացման տեսամեթոդական հիմքերը
1.1. «Գենդեր» և «գենդերային հա...

Էջ 64 Գին 29000 Դիտել

Բրենդ հասկացությունը և նրա էությունը

Բովանդակություն

1. Բրենդ հասկացությունը և նրա դերը
2. Բրենդի ստեղծման և զարգացման կազմակերպումը
3. Կազմակերպական բրենդի առանձնահատկությունները և փուլերը

Հատ...

Էջ 27 Գին 12000 Դիտել

PR արշավների կազմակերպման առանձնահատկությունները հայաստանյան բուքմեյքերական ոլորտում Vivaro և Totogaming ընկերությունների օրինակով

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ռազմավարական PR-ի էությունն ու PR արշավների կազմակերպումը
1․1 Ռազմավարական PR-ի էությունն ու ձևավորման նախադրյալները
1․2 PR ար...

Էջ 67 Գին 29000 Դիտել

PR արշավների կազմակերպման առանձնահատկությունները հայաստանյան բուքմեյքերական ոլորտում Vivaro և Totogaming ընկերությունների օրինակով

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ռազմավարական PR-ի էությունն ու PR արշավների կազմակերպումը
1․1 Ռազմավարական PR-ի էությունն ու ձևավորման նախադրյալները
1․2 PR ար...

Էջ 67 Գին 29000 Դիտել

Սպառողական վարքագծի հետազոտման առանձնահատկությունները ՀՀ պարենամթերքի շուկայում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Սպառողների վարքագծի էությունը և հիմնական մոդելները
1. 1. Սպառողական վարքագծի ժամանակակից տեսությունները
1. 2. Վերջնական սպառողների վար...

Էջ 57 Գին 25000 Դիտել

Մարքեթինգային գործունության ռազմավարական և մարտավարական պլանավորումը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Մարքեթինգային գործունեության ռազմավարական պլանավորման դերն ու նշանակությունը
1. 1 Մարքեթինգային գործունեության ռազմավարական պլանավորման էությ...

Էջ 67 Գին 29000 Դիտել

Մրցակցության բարելավման մարքեթինգային խնդիրները ՀՀ հյուրանոցային շուկայում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Մրցունակության էությունը, պայմանավորող գործոնները, բնութագրող ցուցանիշները և դրանց հաշվարկման մեթոդաբանությունը
1.1. Մրցունակության էությունը...

Էջ 67 Գին 26800 Դիտել

Մարքեթինգային շրջակա միջավայրի ուսումնասիրությունը «Իմեքս Գրուպ» ՍՊԸ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.
Մարքեթինգային շրջակա միջավայրի էությունը և առանձնահատկությունները
1.1. Մարքեթինգային միջավայրի հետազոտությունը և ընդհանուր բնութագիրը<...

Էջ 64 Գին 28000 Դիտել

Մարքեթինգային կառավարման խնդիրները «Շանթ պլյուս» կազմակերպությունում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Մարքեթինգային կարառավարման դերը և նշանակությունը կազմակերպության գործունեության ընթացքում
1.1 Մարքեթինգային կառավարման էությունը, սկզ...

Էջ 65 Գին 30000 Դիտել
12