diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տեխնիկական գիտություններ այլ

Իրական ժամանակում պատկերների վերամշակման համակարգի ծրագրային ապահովում

Բովանդակություն
Ներածություն
Խնդրի դրվածքը
Գլուխ 1 Պատկերի ճանաչում
1.1. Ֆիլտրում
1.1.1Շեմային բինարացում, գրաֆիկի տարածքի ընտրություն
1.1.2 Դասական զտիչ. Ֆու...

Էջ 60 Գին 25000 Դիտել