diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հաշվապահական հաշվառում

Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերլուծությունը Արարատ բանկի օրինակով

Բովանդակություն


Ներածություն
Գլուխ 1. Ոչ ընթացիկ ակտիվների էությունը, վերլուծության նշանակությունը և տեղեկատվական աղբյուրները
1.1 Ոչ ընթացիկ ակտիվների էությունը, դ...

Էջ 67 Գին 31000 Դիտել

Պասիվների աուդիտորական գնահատման հիմնախնդիրները «Երևան գարեջուր» ՓԲԸ-ում

Բովանդակություն


Ներածություն
Գլուխ 1. Պասիվների աուդիտորական գնահատման տեսամեթոդական հիմունքներ
1.1. Կազմակերպության պասիվների բնութագրումը ֆինանսական վիճակի մասին...

Էջ 81 Գին 36000 Դիտել

Ռեզիդենտ կազմակերպության եկամուտների հարկումը և դրանց հաշվառումը

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ռեզիդենտ կազմակերպության եկամուտների էությունը և դրանց հաշվառման մոտեցումները
1.1 Ռեզիդենտ կազմակերպության գործառնական գործունեության...

Էջ 57 Գին 25000 Դիտել

Պաշարների հաշվառման և արդյունավետության գնահատումը «ՎԻՊԵԿՈ ԱՄ» ՍՊԸ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Պաշարների հաշվառման և արդյունավետության գնահատումը «ՎԻՊԵԿՈ ԱՄ» ՍՊԸ-ում
1. «ՎԻՊԵԿՈ ԱՄ» ՍՊԸ –ի պաշարների հաշվառումը
2. «ՎԻՊԵԿՈ ԱՄ» ՍՊԸ-ի...

Էջ 33 Գին 14000 Դիտել

Արտադրական ծախսումների վերլուծությունը «Թայմ թու իթ» ՍՊԸ-ում

Բովանդակություն

Գլուխ 1. Արտադրական ծախսումների վերլուծությունը «Թայմ թու իթ» ՍՊԸ-ում
1․1 «Թայմ թու իթ» ՍՊԸ-ի ուղղակի նյութական և աշխատանքային ծախսումների վերլուծությունը
...

Էջ 20 Գին 8000 Դիտել

Հարկային և ֆինանսական հաշվառումների ընդհանրությունների և տարբերությունների ուսումնասիրություն

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1 Հարկային և ֆինանսական հաշվառումների ընդհանրությունների և տարբերությունների հիմնական բնութագրերը

Գլուխ 2 Հետաձգված ...

Էջ 70 Գին 35000 Դիտել

Հակամենաշնորհային քաղաքականության ձևավորման և իրականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԱԶԱՏ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆ
1. 1 Տնտեսական մրցունակության էությունը, մրցակցային առավելությունները և ...

Էջ 66 Գին 30000 Դիտել

Հիմնական միջոցներ, դրանց դերն ու նշանակությունը

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Հիմնական միջոցներ, դրանց դերն ու նշանակությունը
1. 1 Հիմնական միջոցների սահմանումն ու դասակարգումն ըստ ՀՀՄՍ 16-ի
1. 2 Հիմնական միջոցների վերաբերյալ տեղեկա...

Էջ 16 Գին 5000 Դիտել

Կապիտալի կառուցվածքը և կառավարման մեխանիզմները առևտրային կազմակերպություններում («Արտֆուդ» Արտաշատի պահածոների գործարան)

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.
Առևտրային կազմակերպությունների կապիտալի կառուցվածքի և կառավարման մեխանիզմների վերլուծության տեսական մոտեցումները
1.1 Առևտրային...

Էջ 66 Գին 29000 Դիտել

Ամորտիզացիոն քաղաքականությունը և դրա իրականացումը ՀՀ առևտրային կազմկակերպություններում

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Ամորտիզացիոն քաղաքականության տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Ամորտիզացիոն քաղաքականության էությունը և կառուցվածքը
1.2 Ամորտիզացիա հասկացությունը և ամորտիզաց...

Էջ 42 Գին 18000 Դիտել
1234