diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Հոգեբանություն

Երազատեսությունների մեկնաբանումը ըստ Զիգմունդ Ֆրեյդի

Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия.- В.М.Лейбин. –М.: Политиздат, 1990г.
2. Фрейд З. "Анализ конечный и бесконечный"...

Էջ 10 Գին 1.500 Դիտել

Բնավորության մակերեսային և խորքային գծերը

Օգտագործված գրականության ցանկծ

1. Նալչաջյան Ա.Ա. «Հոգեբանության հիմունքներ», Երևան, «Հոգեբան» հրատարակչություն, 1997, XVIII, 648 էջ
2. Фрейджер Р., Фэйдимен Д. Теории личности и ...

Էջ 5 Գին 700 Դիտել

Էթնոհոգեբանական հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները

Ըստ Տ. Ստեֆանենկոյի էթնոհոգեբանության հիմնական ուղղություններն են համարվում հարաբերապաշտությունը,բացարձակայնությունը, ունիվերսալիզմը:
Էթնոհեգեբանական հետազոտություններում հիմնականում առանձնացվո...

Էջ 14 Գին 2.500 Դիտել

Բնավորության կապը անձի մոտիվացիայի և կամային որակների հետ

Բնավորությունը անձի առավել կայուն գծերի ամբողջությունն է, որոնք դրսևորվում են գործունեության, վարքի և շփման մեջ` ներառելով այն ամենը,ինչը մարդու վարքին տալիս է սպեցիֆիկ բնութագրական երանգավորում:
Էջ 8 Գին 1600 Դիտել

Դեռահասի փոխհարաբերությունները հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ

Բովանդակություն
Ներածություն
1.Դեռահասության շրջանի ընդհանուր բնութագիրը
2.Դեռահասի փոխհարաբերությունները հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ
Եզրակացություն
Օգտագործվ...

Էջ 10 Գին 2000 Դիտել