diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Էլեկտրոնային կոմերցիա

Էլեկտրոնային առևտուր

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Էլեկտրոնային առևտրի դերն ու նշանակությունը ժամանակակից պայմաններում
1.1 Էլեկտրոնային առևտրի էությունը, ձևավորման փուլերը և բնորոշ գծե...

Էջ 63 Գին 29000 Դիտել