diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մակրոտնտեսագիտություն

ՀՀ տնտեսական տարին և դրա լուսաբանման առանձնահատկությունները առցանց մամուլում (2020թ)

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ՀՀ տնտեսական տարին կորոնավիրուսի և պատերազմի պայմաններում
Գլուխ 2. ՀՀ տնտեսական տարվա լուսաբանման առանձնահատկությունները
Եզրակ...

Էջ 27 Գին 12000 Դիտել

Ազատ մրցակցությունը և ՀՀ շուկայական կառուցվածքի առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Շուկայական տնտեսակարգը, դրա էությունը, առանձնահատկությունները և կարգավորման մեխանիզմը
1.1 Շուկայական տնտեսության էությունը և բնորոշ գծերը
Էջ 60 Գին 28500 Դիտել

Ծրագրային բյուջետավորումը և դրա ամբողջական կիրառման հիմնահարցերը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Արդյունքին ուղղված բյուջետավորումը որպես հանրային ֆինանսների կառավարման արդի մոտեցում
1.1 Ծրագրային բյուջետավորման Էությունը, հիմնական հասկաց...

Էջ 72 Գին 33000 Դիտել

Առևտրի և արտադրության տնտեսական կապերի կատարելագործման հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Առևտրի և արտադրության տնտեսական կապերի նշանակությունը և ձևավորման միջոցները
1.1 Տնտեսական կապերի կարգավորման էությունը և կարգը առևտրում
...

Էջ 67 Գին 28000 Դիտել

Արտաքին տնտեսական գործունեությունը որպես տարածքային միավորների զարգացման կարևոր գործոն

Բովանդակություն
Գլուխ.1 Արտաքին տնտեսական գործունեությունը որպես տարածքային միավորների զարգացման կարևոր գործոն
1.1 Տարածքային միավորների կազմավորման առանձնահատկությունները, իրավասություն...

Էջ 25 Գին 9000 Դիտել

Գործազրկությունը և գնաճը ՀՀ տնտեսությունում հետճգնաժամային ժամանակահատվածում (2008-2017թթ.)

Բովանդակություն
Գլուխ 3. Գործազրկությունը և գնաճը ՀՀ տնտեսությունում հետճգնաժամային ժամանակահատվածում (2008-2017թթ.)
3.1. Գործազրկության դինամիկ վերլուծությունը ՀՀ-ում
3.2. ՀՀ տնտ...

Էջ 17 Գին 5000 Դիտել

ՀՀ տնտեսական աճի գործոնների վերլուծությունը

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1.ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
1.1 Տնտեսական աճի հասկացությունը, էությունը, դերն ու բովանդակությունը
1.2 Տնտեսական աճի վ...

Էջ 66 Գին 28000 Դիտել

Դրամի շուկան, դրա գործունեության զարգացման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Դրամի շուկայի տնտեսագիտական բովանդակությունը և գործողության առանձնահատկությունները
1.1.Ֆինանսական շուկայի էությունը, դրամի շուկայի տեղն ու դե...

Էջ 67 Գին 25000 Դիտել

Գնաճի կարգավորումը տնտեսական ճգնաժամի արդի պայմաններում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.Գնաճի էությունը և տնտեսական բովանդակությունը
1.1.Գնաճի սահմանումը դասակարգումը,ցուցանիշները
1.2.Գնաճի վրա ազդող հիմնական գործոնները և ս...

Էջ 62 Գին 25000 Դիտել

Հումքի համալիր օգտագործման հիմնախնդիրները ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտում

Բովանդակություն
Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. Հումքի համալիր օգտագործման արդյունավետության գնահատման տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1 «Հումքի համալիր օգտագործում» հասկացությունը, նպատակները ...

Էջ 63 Գին 28000 Դիտել
123