diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսագիտության տեսություն

Դրամավարկային քաղաքականությունը և արժեթղթերի շուկայի զարգացման փոխառընչությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Դրամավարկային քաղաքականությունը որպես տնտեսության պետական կարգավորման ուղղություն
1.1 Դրամավարկային քաղաքականության զարգացման տեսական հիմքերը...

Էջ 71 Գին 32500 Դիտել

ԵՄ երկրների մրցակցային առավելությունները համաշխարհային ապրանքնային շուկայում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Եվրամիության երկրների տնտեսական ինտեգրման տեսական դրույթները
1.1 Եվրամիության ձևավորման և զարգացման փուլերը
1.2. Եվրամիության կառավարմ...

Էջ 70 Գին 32000 Դիտել

ՀՀ արտաքին տնտեսական գործունեության օրենսդրական դաշտի կարգավորումը

Բովանդակություն

1. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական գործունեության օրեսդրական դաշտի վերլուծությունը
2. ՀՀ արտաքին տնտեսական գործունեության օրենսդրական դաշտի հիմնախնդիրն...

Էջ 38 Գին 17000 Դիտել

ՀՀ Էներգետիկայի ոլորտի ռազմավարական խնդիրները

Բովանդակություն
ԳԼՈՒԽ 3. ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
3.1. ՀՀ էներգետիկայի բնագավառում գործող օրենսդրությունը
3.2. Տնտեսության էներգետիկ ոլորտի մարտահրավերների վե...

Էջ 17 Գին 7500 Դիտել

Ֆիսկալ քաղաքականության նպատակները և դրանց ապահովման առանձնահատկությունները անցումային տնտեսություններում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հարկաբյուջետային քաղաքականության էությունն ու տեսակները
1.1. Հարկաբյուջետային քաղաքականության էությունը
1.2. Հարկաբյուջետային ...

Էջ 51 Գին 23000 Դիտել

ԵԱՏՄ-ին ՀՀ ինտեգրման ազդեցությունը բիզնես միջավայրի վրա

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ԵԱՏՄ ձևավորման էվոլյուցիան և ՀՀ անդամակցության գործընթացը
1.1 ԵԱՏՄ ձևավորման գործընթացը և գործունեության առանձնահատկությունները
...

Էջ 64 Գին 29000 Դիտել

Սպառողական շուկայում մրցակցային առավելությունների հասնելու հիմնական գործիքները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Սպառողական շուկայի էությունը և տեսական հիմքերը
1.1 Սպառողական շուկա հասկացության բովանդակությունը և սպառողական շուկայում տեղեկատվական...

Էջ 65 Գին 29000 Դիտել

Շահույթի պլանավորումը և բաշխումը («Արարատբանկ» ԲԲԸ)

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Շահույթի տնտեսական բովանդակությունը և նշանակությունը
1.1 Շահույթը` որպես ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունք, դրա տնտեսական բովանդակությո...

Էջ 63 Գին 24000 Դիտել

Տնտեսական աճ-մարդկային զարգացում կապի վերլուծությունը ՀՀ օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Տնտեսական աճ: Տնտեսական աճի մոդելներ
1.1. Տնտեսական աճ. Էությունը, ձևերը, առանձնահատկությունները
1.2. Սոլոուի տնտեսական աճի մոդելը
Էջ 44 Գին 18000 Դիտել

ՀՀ-ում անշարժ գույքի հարկման նպատակով իրականացվող գնահատում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Անշարժ գույքի կադաստրային գնահատումը
1.1 Անշարժ գույքի էությունը և դասակարգումը
1.2 ՀՀ-ում անշարժ գույքի հարկման նպատակով գնահ...

Էջ 53 Գին 21000 Դիտել
123