diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Տնտեսագիտության տեսություն

Դրամական փոխանցումների ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Դրամական փոխանումները և տնտեսության վրա դրանց ազդեցությունը
1.1. Դրամական փոխանցումները. Էությունը և տեսակները
1.2. Դրամական փ...

Էջ 62 Գին 29000 Դիտել

Փողի պահանջարկի տեսական մոտեցումների էվոլյուցիան և փորձարարական հետազոտությունները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Փողի պահանջարկի տեսությունների էվոլյուցիոն զարգացումը
1.1 Փողի պահանջարկը ըստ դասական քանակական տեսության
1.2. Փողի պահանջարկը...

Էջ 60 Գին 28000 Դիտել

Բաց տնտեսություն. Հնարավորություններ և վտանգներ

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Բաց տնտեսության սահմանումը ընդհանուր բնութագիրը և տեսակները
1.1Բաց տնտեսության էությունը, նկարագիրը, բնութագրիչ կողմերը և ցու...

Էջ 66 Գին 31500 Դիտել

Դրամավարկային քաղաքականությունը և արժեթղթերի շուկայի զարգացման փոխառընչությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Դրամավարկային քաղաքականությունը որպես տնտեսության պետական կարգավորման ուղղություն
1.1 Դրամավարկային քաղաքականության զարգացման տեսական հիմքերը...

Էջ 71 Գին 32500 Դիտել

ԵՄ երկրների մրցակցային առավելությունները համաշխարհային ապրանքնային շուկայում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Եվրամիության երկրների տնտեսական ինտեգրման տեսական դրույթները
1.1 Եվրամիության ձևավորման և զարգացման փուլերը
1.2. Եվրամիության կառավարմ...

Էջ 70 Գին 32000 Դիտել

ՀՀ արտաքին տնտեսական գործունեության օրենսդրական դաշտի կարգավորումը

Բովանդակություն

1. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական գործունեության օրեսդրական դաշտի վերլուծությունը
2. ՀՀ արտաքին տնտեսական գործունեության օրենսդրական դաշտի հիմնախնդիրն...

Էջ 38 Գին 17000 Դիտել

ՀՀ Էներգետիկայի ոլորտի ռազմավարական խնդիրները

Բովանդակություն
ԳԼՈՒԽ 3. ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
3.1. ՀՀ էներգետիկայի բնագավառում գործող օրենսդրությունը
3.2. Տնտեսության էներգետիկ ոլորտի մարտահրավերների վե...

Էջ 17 Գին 7500 Դիտել

Ֆիսկալ քաղաքականության նպատակները և դրանց ապահովման առանձնահատկությունները անցումային տնտեսություններում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հարկաբյուջետային քաղաքականության էությունն ու տեսակները
1.1. Հարկաբյուջետային քաղաքականության էությունը
1.2. Հարկաբյուջետային ...

Էջ 51 Գին 23000 Դիտել

ԵԱՏՄ-ին ՀՀ ինտեգրման ազդեցությունը բիզնես միջավայրի վրա

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ԵԱՏՄ ձևավորման էվոլյուցիան և ՀՀ անդամակցության գործընթացը
1.1 ԵԱՏՄ ձևավորման գործընթացը և գործունեության առանձնահատկությունները
...

Էջ 64 Գին 29000 Դիտել

Սպառողական շուկայում մրցակցային առավելությունների հասնելու հիմնական գործիքները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Սպառողական շուկայի էությունը և տեսական հիմքերը
1.1 Սպառողական շուկա հասկացության բովանդակությունը և սպառողական շուկայում տեղեկատվական...

Էջ 65 Գին 29000 Դիտել
123