diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մանկավարժություն

Ապագա դասվարի պատրաստականության գործընթացը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Դասվարի գործունեության առանձնահատկությունները
1.1 Դասվարի հաղորդակցական առանձնահատկությունները
1.2 «Դերասանական արվեստը» դասվարի աշխատ...

Էջ 40 Գին 17000 Դիտել

Մուլտիմեդիա՝ տեխնոլոգիաների կիրառումը տարրական դասարանների մաթեմատիկայի դասընթացում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսուցման գործընթացում
1.1 Տարրական դպրոցում ուսուցման կազմակերպման առանձնահատկությունները
...

Էջ 52 Գին 23000 Դիտել

Մոդուլային դասերի կիրառումը պատմության դասավանդման ընթացքում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1.Սովորողների ճանաչողական գործունեության կազմակերպումը մոդուլային դասերի ընթացքում
1.1. Մոդուլային դասերի էությունն ու դրանց առանձնահատկ...

Էջ 52 Գին 23000 Դիտել

Մանկական կոլեկտիվը և դրա սոցիալ-մանկավարժական հնարավորությունները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մանկական կոլեկտիվը որպես երեխաների բնականոն զարգացման կարևոր միջոց
1.1 «Մանկական կոլեկտիվ» հասկացությունը
1.2 Մանկական կոլեկտի...

Էջ 41 Գին 18000 Դիտել

Մաթեմատիկայի ուսուցման հաջորդայնությունը մանկապարտեզ-տարրական դպրոց համակարգում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մաթեմատիկայի ուսուցման առանձնահատկությունները մանկապարտեզում
1.1 Մաթեմատիկայի ուսուցման խնդիրները և նպատակները նախադպրոցական տարիքում...

Էջ 57 Գին 25000 Դիտել

Հանրակրթական դպրոցում մտավոր զարգացման խանգարում ունեցող երեխաների ինքնասպասարկման հմտությունների զարգացման ուղիները

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ինքնասպասարկման հմտությունների ձևավորումը օնտոգենեզում
1.1.Օնտոգենեզում ինքնասպասարկման հմտությունների ձևավորման փուլերը
1.2 Մ...

Էջ 41 Գին 18000 Դիտել

Հանրակրթական դպրոցում կրտսեր դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակության տեսական հիմքերը

Բովանդակություն

Գլուխ 1. Հանրակրթական դպրոցում կրտսեր դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակության տեսական հիմքերը
1.1 Հայրենագիտական ստեղծագործություններում հայրենասիրական դաստի...

Էջ 19 Գին 7500 Դիտել

Անձնային ագրեսիվության առանձնահատկությունները դեռահասության տարիքում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Անձնային ագրեսիվության հիմնախնդիրը ժամանակակից հոգեբանության մեջ
1.1 Անձնային հոգեբանության ուսումնասիրության հիմնական մոտեցումները
1....

Էջ 49 Գին 20000 Դիտել

Մաս թեմային առնչվող խնդիրների ուսուցման մեթոդիկա

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ1.
1․1. Մաս թեմայի ուսուցման մեթոդիկան
1․2. Կոտորակ թեմայի ուսուցման մեթոդիկան
Գլուխ 2. Մաս և կոտորակ թեմաների հետ կապված խնդիրների...

Էջ 35 Գին 14000 Դիտել

Մանկավարժական պրակտիկայի դերը մասնագիտական կողմնորոշման հարցում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ուսանողական պրակտիկա
1.1 Պրակտիկայի նշանակությունը և տեսակները
1.2 Պրակտիկայի կազմակերպման համակարգը
Գլուխ 2. Պրակտիկայի դերը մ...

Էջ 67 Գին 28000 Դիտել
123