diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մշակութաբանություն

Հայաստանի տնտեսական մշակույթի փոխակերպումները ետխորհրդային շրջանում

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Խորհրդային տոնացույցի ձևավորումը և իմաստաբանությունը
Գլուխ 2. Խորհրդային տոնացույցի փոխակերպումները ետխորհրդային շրջանում
Գլու...

Էջ 54 Գին 25000 Դիտել

Գրադարանային գործի կազմակերպումը ՀՀ-ում՝ Սյունիքի մարզի օրինակով

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մարզային և հանրային գրադարանների ձևավորման գործընթացը
ա. Մարզային գրադարանների ձևավորման սկզբունքները ՀՀ-ում
բ. Մարզային գրադա...

Էջ 55 Գին 24000 Դիտել

Գրական կյանքի լուսաբանումը Հայաստանյան մշակութային կայքերում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Մշակութային կայքերի տեղն ու դերը գրական կյանքում
1.1 Հայկական մշակութային կայքերն ու դրանց կառույցը
1.2 Հայկական մշակութային կայքերի բ...

Էջ 26 Գին 10000 Դիտել

Մշակութային հաղորդումների տեղն ու դերը հեռուստաեթերում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.Մշակութային հաղորդումների առանձնահատկությունները
1.1 Մշակութային հաղորդումների անցած ուղին հայկական հեռուստաեթերում
1.2 Մշակութային հաղ...

Էջ 37 Գին 15000 Դիտել

Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մշակութային սպասարկման տարածքային կազմակերպման հիմնահարցը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Մշակութային սպասարկման համակարգը
1.1 Մշակույթի սպասարկման բաղադրիչները
1.2 Մշակութային սպասարկման տարածական օրինաչափություններ...

Էջ 46 Գին 18400 Դիտել