diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Վիճակագրություն

Աշխարհի բնակչությունը, ՀՀ բնակչության թվաքանակը, շարժընթացը, վերարտադրությունը, մեխանիկական շարժը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Աշխարհի բնակչությունը, թվաքանակը, շարժը, հիմնախնդիրներ
2. ՀՀ վարչատարածքային բաժանումը, համայնքների դասակարգումը ըստ բնակչության թվի
...

Էջ 30 Գին 4.500 Դիտել